Playbook Kullanım Sözleşmesi

Bu, siz ya da temsil ettiğiniz şirket ("Müşteri") ile Playbook Mobil İş Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ("Playbook") arasında yapılan ve Playbook hizmetleri ("Hizmetler") ve/veya Playbook sistemi ("Sistem") ve/veya www.https://Playbook.io/ web sitesinin kullanımına dair haklarınızı belirten bir sözleşmedir ("Sözleşme"). Playbook hizmetlerinden faydalanmaya başlamak üzere, çevrimiçi deneme hesabı formu göndererek veya ücretli üyelikle ilgili çevrimiçi satın alma gerçekleştirerek bu sözleşme şartlarını kabul etmiş olursunuz. Ücretli veya ücretsiz olarak Playbook hizmetlerinden faydalanmaya devam ederek, bu sözleşme şartlarını da kabul etmiş sayılacaksınız. Eğer Playbook hizmetlerinden şirketiniz adına faydalanıyorsanız ya da Playbook sisteminde şirketinize ait hesapta "Sistem Yöneticisi" derecesinde yetkiye sahipseniz, bu Sözleşme şartlarını şirketiniz adına da kabul etmiş ve buna yetkiniz olduğunu beyan etmiş olursunuz.

Bu sözleşmeyi onaylayarak, işbu sözleşmede yer alan şartlar dışında, Playbook web sitesinde yayınlanan Playbook Gizlilik Politikası’nı okuyup onayladığınızı beyan etmiş sayılacaksınız.

Playbook herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Sözleşme şartlarında değişiklik ya da güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu sözleşmenin en güncel haline https:Playbook.io//kullanici-sozlesmesi.html adresinden ulaşılabilirsiniz. Detaylı bilgi için işbu sözleşmenin "Değişiklikler" bölümünü okuyunuz.

Kabul Edilebilir Kullanım

Genel Kullanım Koşulları

Müşteri, işbu Hizmetleri kendi riskiyle kullanır. İşbu Hizmetler Müşteri’ye "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" sunulmaktadır.

Playbook, Yazılımı, web sitesini, mobil uygulamaları ve paneli usulünce işletmek, verileri işbu sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca muhafaza etmek ve veri toplama ve muhafaza işinin sağlıklı bir biçimde icra edildiğini gözetmekle mükelleftir.

Playbook'un işbu Hizmetleri sağlayabilmek için üçüncü kişiler tarafından üretilen yazılım ve donanımları kullanmak hakkına sahiptir. Müşteri, bu yazılım ve donanımların kısmen yahut tamamen çalışmaması sebebiyle ortaya çıkacak eksiklik ve gecikmeler nedeniyle Playbook’in sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul eder.

Müşteri, Playbook’in, Müşteri ve kullanıcıları da dahil web sitesini ziyaret eden kimselerin giriş IP, tarayıcı, giriş tarih ve saat bilgilerini kayıt ve muhafaza edeceğinin bilincinde olduğunu ve bu bilgilerin saklanması, üçüncü kişilerle paylaşım ve sözleşme gereklilikleri ve Playbook’in yasadan doğan mükellefiyetlerinin yerine getirilmesi amacı başta olmak üzere her çeşit kullanımına peşinen muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, kendisine ait her çeşit bilginin, Playbook tarafından -anonimleştirmek suretiyle- sistemlerini iyileştirmek ve üçüncü kişiler ile paylaşımına peşinen izin verdiğini, böyle bir kullanımın işbu sözleşmenin başta “gizlilik” hükümleri olmak üzere hiçbir hükmüne aykırılık teşkil etmediğini ve bu nedenle Playbook’in hiçbir suretle tazminat ve sair ödenti altına girmiş kabul edilmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, toplanan verilerin kendi tayin ettiği sınırlar dairesinde ve kendi istihdam ettiği personel eliyle toplandığının ve bu verilerin hak sahiplerinin kullanıcılar ve müşteriler olduğunun bilincinde hareket eder.

Buna göre Müşteri, verilerin hak sahiplerine başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere kanundan doğan her türlü bilgilendirmeyi sunmak ve açıklamak sorumluluğunun sadece kendisine ait olduğunu, bu konuda istihdam ettiği personeli bilgilendirmeyi ve verilerin toplanması ve saklanması başta olmak üzere, verilere dair mevzuattan doğan her türlü mükellefiyetin icrasının sorumluluğunu münhasıran üstlendiğini ve dahi işbu sözleşmenin “Verilerin Gizliliği” maddesindeki mükellefiyetinin baki olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki faaliyetlerin yasak olduğunu kabul eder:

Ücretsiz Deneme Hesabı, Abonelik, Ücretler, Ödeme, İade, Üyelik Değişikliği

Playbook, ürün ve hizmetlerinin tanıtımı için sınırlı süreli “Ücretsiz Deneme Hesabı” sunabilir. Ücretsiz Deneme Hesabı kullanım hakkının sunumu ve şartları tamamen Playbook’in inisiyatifindedir ve önceden haber vermeden sonlandırılabilir. Her “Müşteri”, Ücretsiz Deneme Hesabı hakkından sadece bir kere faydalanabilir.

Ücretsiz Deneme Hesabı kullanım süresi sonunda, Müşteri isterse ücretli Playbook aboneliği başlatabilir. Müşteri Ücretsiz Deneme Hesabı sonunda ücretli Playbook aboneliği başlatmazsa, bu Sözleşme kendiliğinden sona erer, kendiliğinden yenilenmez, müşteri hesabı kapatılır ve Müşteri’ye ait veriler, kanunen saklanması gereken sürenin sonunda silinirler.

Müşteri Playbook hizmetlerine Playbook’in web sitesindeki ilgili bölümden gerekli formu doldurarak hesap açıp, abonelik başlatabilir. Playbook hizmetlerine abone olduğunuzda (“Abonelik”), Playbook tarafından tarafınıza sunulan hizmetlerin her kullanım dönemi sonunda otomatik olarak yenilenmesine izin vermiş ve bu hizmetlerle ilgili dönemsel ücretlerin Abonelik süresince ödeneceğini taahhüt etmiş olursunuz.

Playbook hizmetleri bireysel olarak veya şirket yetkilisi tarafından şirket adına satın alınarak ödemesi yapılır. Playbook hesabınızda Sistem Yöneticisi yetkisine sahip kullanıcılar gerektikçe diğer kullanıcılara yetki verebilir ya da alabilirler.

Playbook hizmetlerinden faydalanmak için geçerli bir kredi kartı ve/veya ön ödeme gereklidir. Her hizmet dönemi için ödeme ilgili dönemin başında alınır ve iade edilmez. Playbook, farklı hizmet paketleri için, farklı ödeme yöntemleri ve şartları belirleyebilir.

Playbook hesabında geçerli bir kredi kartı tanımlandıysa, ve Müşteri Playbook'u geçerli hizmet dönemi bitiminden önce aboneliğini iptal etmek istediğine dair bilgilendirmediği sürece, Playbook hizmetleriyle ilgili ücretler, zamanı geldiğinde otomatik olarak bu kredi kartından tahsil edilecektir. Playbook ilgili ödeme yönetimine ait bilgileri, gelecekteki ödemelerin tahsilatlarında kullanmasına yönelik olarak sistemlerinde güvenli şekilde saklayabilir.

Banka havalesiyle ödeme tercih edildiyse, alınan hizmetin kesintisiz sağlanabilmesi için, zamanı geldiğinde hizmet ödemesinin Müşteri tarafından ön ödeme yöntemiyle gerçekleştirilmiş olması gereklidir. Playbook, ödeme dönemlerinde Müşteriye hatırlatıcı bilgilendirme mesajları gönderecektir, ancak bu mesajların Müşteriye ulaşmaması durumunda ödeme yükümlülüğünde bir değişiklik olmaz.

Mevcut kullanım dönemi içinde Müşteri tarafından, kullanıcı hakları veya kullanılan servislerle ilgili arttırma ve azaltma yapılabilir. Dönem içinde ilave servis alınması veya kullanıcı arttırımı yapıldığında, bir sonraki faturalama dönemine kadar kalan gün sayısı kadar kısmi faturalandırma işlemi yapılabilir. Müşteri ödemesini yaptığı servis ve kullanıcıları ilgili dönem içinde kullanmaz veya servis/kullanıcıları sistemden silse dahi herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.

Eksik kullanım yapılan aylar, abonelik değişikliği ya da açık hesap ile kullanım yapılmayan aylar için iade yapılmaz ya da ek kredi verilmez.

Playbook, işbu sözleşme kapsamındaki ücretlerin ödenmemesi veya kesintiye uğratılması halinde Müşteri’nin kontrol paneline erişimini, önceden haber vermeden, kısmen veya tamamen kısıtlamak (hesabı askıya almak) veya akdi fesih haklarını saklı tutar.

Müşterinin hesabının yukarıdaki sebepten askıya alınması veya akdin fesih durumlarında, Playbook’in Müşteriye herhangi bir suretle maddi, manevi, müspet yahut menfi tazminat yahut sair ödenti ödemesi mükellefiyetini doğmayacaktır.

Müşteri tarafından abonelikle ilgili yapılan her değişiklik hemen geçerli olur.

Tüm ücretlere vergiler dahil değildir ve ek vergilerin ödenmesi Müşterinin sorumluluğundadır.

Bu hizmet, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre faturalanmaktadır.

Hizmetlerin Askıya Alınması ve Abonelik/Hesap İptali

Müşterinin Playbook hesabı askıya alındığında, askıya alma tarihinden itibaren kırk (40) gün boyunca bilgileri sistemde korunur (yasalardan kaynaklanan belirli süre saklanması gereken bilgiler hariçtir). Müşteri hesabını bu süre içerisinden tekrar kullanmak isterse, Müşteri gerekli ödemeyi gerçekleştirdikten sonra hesap Playbook tarafından tekrar etkin hale getirilecek ve Müşteri bilgilerine ulaşabilir hale gelecektir.

Müşteri bu süre zarfında gerekli ödemeyi yaparak hesabını etkin hale getirmezse, bu sürenin sonunda Müşterinin tüm bilgileri silinebilir ve tekrar bir daha geri getirilemeyebilir.

Müşteri, kendi aboneliğini veya hesabını doğru bir şekilde iptal etmekten sorumludur. Herhangi bir zamanda Kontrol Paneli menüsündeki ilgili bölümden abonelik iptal edilebilir. İptal durumunda, Müşteri mevcut kullanım dönemi sonuna kadar Playbook hizmetlerini kullanmaya devam edebilir, dönem sonunda abonelik sonlanacak ve tekrar faturalandırma gerçekleştirilmeyecektir. E-posta ya da telefon yoluyla gönderilen abonelik değişiklik veya iptal taleplerini Playbook işleme koyup koymamakta serbesttir.

Müşterinin, hesabın askıya alınması veya iptali durumlarında, yukarıda belirtilen, bilgilerin silinmesinden önceki süreler dahilinde, sistemde kayıtlı bilgilerini Playbook’dan talep ederek veya sistemden dışa aktarım araçlarını kullanarak alma sorumluluğu tamamen kendisine aittir. Bilgilerin Müşteri’ye hangi formatta teslim edileceğini Playbook belirler.

Playbook, kanuni yükümlülüklerin sağlanması, çalışanlarının / hissedarlarının / iş ortaklarının / tedarikçilerinin güvenliğinin ve haklarının korunması, hizmetlerin devamlılığının sağlanmasına, hataların giderilmesine veya diğer müşteri / kullanıcıların haklarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili acil ve gerekli gördüğü durumlarda önceden haber vererek ya da vermeden, herhangi bir zamanda Müşterinin hesabını kapatabilir ya da tüm hesaba ya da bir bölümüne ulaşımını engelleyebilir. Bu şekilde Hizmetlerin kapanması, hesabın dondurulması ya da silinmesi, hesaba erişimin engellenmesi, Müşterinin hesabındaki tüm içerikler üzerindeki haklarından feragat etmesini gerektirebilir. Müşteri böyle bir durumda Playbook’in bir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul eder.

Playbook herhangi bir nedenle herhangi bir kişiye veya şirkete hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

Değişiklikler

İşbu sözleşmede ifadesini bulan çalışma ve hizmet biçimleri Müşterinin seçtiği hizmet paketi içeriğinden ibarettir. Playbook, paket içeriklerini Müşteriye e-posta ve diğer iletişim kanallarından önceden bildirimde bulunarak dilediği zaman ve tek taraflı olarak değiştirmek hakkını saklı tutar. Playbook, Hizmetlerin devamlılığının sağlanmasına veya hataların giderilmesine yönelik v.b. acil durumlarda, Müşteri’ye önceden haber vermeden paket içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Paket ve Hizmetler içeriğinde Playbook tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilecek değişiklikler, Playbook’in Müşteri lehine hiçbir surette maddi, manevi, müspet ve menfi tazminat, ücret iadesi ve sair ödenti ödemesi mükellefiyetini doğurmaz.

Playbook ücretleri ya da ödeme şartlarını otuz (30) gün önceden haber vererek değiştirme hakkını saklı tutar. Playbook bu değişiklikleri kendi tercihine göre www.https://Playbook.io/ web sitesinden ve/veya Müşteriyle iletişimde olduğu diğer kanallardan duyurur.

Playbook, işbu sözleşmede yer alan ücretler ve ödeme şartları dışında kalan şart ve sorumlulukları ve hizmet kapsamını dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirmek hakkını saklı tutar. Müşteri, bu değişikliklerden kaynaklandığını öne sürerek Playbook’u zarar ve ziyandan sorumlu tutmayacağını peşinen kabul eder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması Ve Garanti

Müşteri, Playbook tarafından bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetler "Olduğu Gibi" sunulduğunu peşinen kabul eder.

Playbook, Hizmetlerin devamlılığının sağlanmasına, hataların giderilmesine veya diğer Müşteri/kullanıcıların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili acil ve gerekli gördüğü durumlarda, herhangi bir zamanda habersiz olarak bakım, onarım, güncelleme çalışmaları ya da başka bir nedenden dolayı Hizmetleri kullanımınızı tamamen ya da kısmi olarak durdurabilir veya sınırlandırabilir. Bu sırada oluşabilecek herhangi bir kesinti ya da bilgi kaybından Playbook sorumlu değildir.

Mücbir sebepler: Playbook’in makul kontrolü dışında olan nedenler (doğal afet, genel grev, yaygın salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı v.b.) ile işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememesi veya yerine getirmede gecikmesi halinde Playbook söz konusu yükümlülüklerin ifa edilmesinden ya da zamanında ifa edilmesinden sorumlu olmayacaktır.

Taraflar, işbu sözleşmede gösterilen hizmetler ve keza işbu sözleşmede sayılan her türlü hususlar nedeniyle, Playbook’in doğrudan faaliyeti yahut çalışanlarının eylemi neticesinde veya dolaylı (kar kayıpları, veri kayıpları, yetkisiz erişimler, avukat ücretleri de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) olarak ortaya çıkabilecek -ve netice itibariyle Playbook, ortakları, çalışanları, yöneticileri, tedarikçileri veya temsilcileri tarafından Müşteriye ödenmesi gerekecek- maddi, manevi, müspet ve menfi tazminat tutarlarının, tazmin talebinin yapıldığı günden önceki doksan (90) takvim günlük sürede Playbook’in Müşteriden tahsil etmiş olduğu ücretler toplamını aşmayacağı hususunda kesin, kayıtsız ve şartsız olarak mutabık kalmışlardır.

Veri İşleyen ve Veri Sorumlusu Tanımları

Gizlilik Politikası

Müşteri, Playbook web sitesinde yayınlanan Playbook Gizlilik Politikası’nı okuyup onayladığını beyan eder.

Verilerin Gizliliği

İşbu sözleşme çerçevesinde toplanacak ve Playbook tarafından muhafaza edilecek başta kişisel veriler olmak üzere her tür veri taraflar arasında gizlilikle muhafaza edilecektir.

Şu kadar ki taraflar,

konularında kesin olarak mutabakata varmıştır.

Fikri Mülkiyet Kanunu

Müşteri,

peşinen beyan ve kabul eder:

Çeşitli Şartlar

Tebligat ve İletişim

İşbu sözleşme gereğince yapılması gereken her çeşit bildirim, Müşteri’nin Playbook’a bildirdiği iletişim adreslerine gerçekleştirilecektir. İletişim adreslerinin (elektronik ve fiziki) güncel tutulması Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, Playbook’la iletisim@Playbook.io e-posta adresini kullanarak veya https:Playbook.io/ adresindeki iletişim formu veya güncel iletişim bilgilerinden faydalanarak iletişime geçebilir.

Süre ve Fesih

İşbu sözleşme onaylandığı anda yürürlüğe girer ve 1(bir) yıl sürelidir.

Playbook veya Müşteri, işbu sözleşmeyi dilediği zaman, önceden haber vermeden ve sebep göstermeden fesih edebilir. Taraflardan birinin akdi sorumluklarına aykırı hareket etmesi diğer tarafa akdi derhal fesih hakkını sağlar.

Sözleşme, Müşteri Playbook hizmetlerinden faydalanmaya devam ettiği sürece ve herhangi bir şekilde taraflarca fesih edilmedikçe her yıl aynı şartlar ve süre ile kendiliğinden uzamış sayılacaktır. Sözleşme, Müşteri’nin Playbook hizmetlerini kullanmayı sonlandırmasını takip eden yenilenme döneminde kendiliğinden sona erecek ve yenilenmeyecektir.

Fesih veya sonlanma durumunda, tarafların fesih veya sonlanma tarihine kadar ortaya çıkmış borç, alacak ve akdi sorumlulukları geçerliliğini koruyacaktır.

Fesih ve sonlanma durumunda Playbook, sözleşmenin süresi boyunca toplanan verileri dilediği süre boyunca muhafaza etme ve işbu sözleşmenin “Verilerin Gizliliği” bölümünde ve sair maddelerinde ifadesini bulduğu üzere, anonimleştirerek kullanmak haklarını saklı tutar. Aksi Playbook tarafından tek taraflı olarak kararlaştırılmadıkça veriler fesih gününü takip eden altıncı ayın sonunda silinir.

Yetki

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm mahalli İSTANBUL (ÇAĞLAYAN) Mahkemeleri ve icra daireleridir.

Hizmet Koşulları ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da endişeniz var ise, iletisim@Playbook.io adresine e-posta göndererek bizimle irtibata geçebilirsiniz.